Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TEKS SHOLAWAT SHOHIBUS SYAFA’AH, DOAUTH THALABAH 1, Asshubhu Bada (Buduwwush Shobah)

 


Teks sholawat

*SHOHIBUS SYAFA’AH*

 

صل وسلم دائما علی احمدا والآل والأصحاب من قد وحدا

Sholli wa sallim daa-iman ‘alaahmadaa Wal aaali wal ash-haabi man qod wahhadaa

أحمد المصطفی ذوا السماحة منقذ من لذنبه ندامة

Ahmadal Mushthofaa dzawaas-samaahah Munqidzu man lidzanbihi nadaamah

به أرجو الرضا وقبول التوبة

Bihi arjuur-ridloo wa qobuulat-taubah

توسلنا بجاهك يا طيبة فی نيل عدد المناياالطيبة

Tawassalnaa bijaahik ya thoibah fii naili ‘adadil munaayaath-thoyyibah

والال والأصحاب والذرية

Wal ali wal ash-haabi wadz-dzurriyyah

تقبل ياالله فينا شفاعته عن کرب ديننا وأمر العاجلة

Taqobbal yaa Allaah fiinaa syafaa’at-hu ‘an kurbi diininaa wa amril ‘aajilah

بجاه المصطفی صاحب الشفاعة

Bijaahil Mushthofaa shoohibisy-syafaa’ah

 

Teks sholawat

*DOAUTH THALABAH 1*

 

Sholatullahi wasalam


'Alaman uuhiyal qur'an


Wa ali baitihil kirom


Wa shohbihi dhawilqur'an

[2x]


Yamayyaro walla yuroo


Wafadhluhu 'ammal anam


[2x]


Yasirlana umuurona


Bijahi shohibil Qur'an

Sholatullahi wasalam


'Alaman uuhiyal qur'an


Wa ali baitihil kirom


Wa shohbihi dhawilqur'an

[2x]


Wazidna ilman nafi'a


Bimahawa bihil Qur'an


[2x]


Wawasikma rozaqtana


Bijahimunzalil Qur'an

Sholatullahi wasalam


'Alaman uuhiyal qur'an


Wa ali baitihil kirom


Wa shohbihi dhawilqur'an

[2x]


Wajma arooazzu'ama


Muthobiqan mafil Qur'an


[2x]


Rokhoamaanan muwahadah


Baroatan minaldhulman

Sholatullahi wasalam


'Alaman uuhiyal qur'an


Wa ali baitihil kirom


Wa shohbihi dhawilqur'an

[2x]


Warfa' shuunarro 'aya


Winaljahalah walkhizlan


[2x]


Musawiyah balightala


Barnalbuldanifil 'alam

Sholatullahi wasalam


'Alaman uuhiyal qur'an


Wa ali baitihil kirom


Wa shohbihi dhawilqur'an

[2x]


Amin amin amin amin


Amin Ya Robbana amin


[2x]


Da'autuka Allah Ya Rabbana


Wainta mujibastailin

[2x]


Amin amin amin amin


Amin Ya Robbana amin

Qabul qabul qabul qabul


Qabul do'a ana maqbul

Ya Robbi Antal Hadi

 

Yaa Robbi yaa Robbi yaa Robbi  #  Antal Haadii yaa Robbi

 

Yaa Robbi Antal Haadii  #  Waffiqnii lil hudaa

Wa nawwir lii fu aadii  #  Yajluu 'anhush shodaa

Yaa Robbinzhur ilayya  #  Yaa Robbi ub 'alayya

Wanaa maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii ghoirok maa lii  #  Waffiqnii lil hudaa

Yaa Robbi Antal Haadii  #  Waffiqnii lil hudaa

 

Maulaayashlih a'yaanii  #  Warzuqnii thoyyibah

Wa takarrom bil in'aami  #  Wa hayyi sababaa

Wanaa maa lii 'annaa salwaa  #  Wanaa maa lii ghoiror rojwaa

Yaa Robbinzhur ilayya  #  Yaa Robbi ub 'alayya

Wanaa maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii ghoirok maa lii  #  Waffiqnii lil hudaa

Yaa Robbi Antal Haadii  #  Waffiqnii lil hudaa

 

Wa sholaatii ma' salaamii  #  Lil haadii Ahmadi

abqoo madal ayyaami  #  Baqoo an sarmadi

Tammat bihil afroohu  #  Thoobat bihil arwaahu

Yaa Robbinzhur ilayya  #  Yaa Robbi ub 'alayya

Wanaa maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii maa lii  #  Ghoirok maa lii

Wanaa maa lii ghoirok maa lii  #  Waffiqnii lil hudaa

Yaa Robbi Antal Haadii  #  Waffiqnii lil hudaa

 

Teks sholawat

*Asshubhu Bada (Buduwwush Shobah)*

 

الصبح بدا من طلعته ۰۞۰ واليل دجا من وفرته

Asshubhu badaa min thol’atihi Wallailu dajaa min wafrotihi

فاق الرسل فضلا وعلا ۰۞۰ وهدی سبلا بدلالته

Faaqor-rusula fadl-lan wa’alaa Wa Hadaa subulan bidilaalatihi

گنز الگرم مولی النعم ۰۞۰ هادی الأمم بشريعته

Kanzul karomi maulân-ni’ami Haadîl umami bisyarii’atihi

أزگی النسب أعلی الحسب ۰۞۰ کل العرب فی خدمته

Azkân-nasabi a’lâl hasabi Kullal ‘Arobi fii khidmatihi

سعت الشجر نطق الحجر ۰۞۰ شق القمر بإشارته

Sa’tis-syajaru nathoqol hajaru Syuqqol qomaru bi isyaarotihi

جبريل أتی ليل الإسراء ۰۞۰ والرب دعاه لحضرته

Jibriilu ataa lailal isroo-i Warrobbu da’aahu lihadl-rotihi

نال الشرف والله عفا ۰۞۰ عما سلفا من أمته

Naalas-syarofu wallaahu ‘afaa ‘Ammaa salafaa min ummatihi

فوسلتنا هو سيدنا ۰۞۰ والعزلنا بإجابته

Fawasilatunaa Huwa sayyidunaa Wal ‘izzu lanaa bi-ijaabatihi

صلوات الله علی أحمد ۰۞۰ خير الرسل وقرابته

Sholawaatullaahi ‘alaa Ahmad Khoirir-rosuli wa qoroobatihi

 Post a Comment for "TEKS SHOLAWAT SHOHIBUS SYAFA’AH, DOAUTH THALABAH 1, Asshubhu Bada (Buduwwush Shobah)"