• Jelajahi

  Best Viral Premium Blogger Templates

  terkini

  Iklan

  Teks Sholawat Kawakib, Sholatun Bissalamil Mubin, Ya 'Ala Golbin, Ya Habibana Sya'ailillah, Ya Habibana, Ya Habibi

  admin
  Wednesday, October 21, 2020, October 21, 2020 WIB Last Updated 2021-05-17T03:30:35Z
  Teks dan terjemahan untuk memudahkan dalam menghafal dan kepentingan lainnya 


  1 Sholawat Kawakib
  2 Sholatun Bissalamil Mubin
  3 Ya 'Ala Golbin
  4 Ya Habibana Sya'ailillah
  5 Ya Habibana
  6 Ya Habibi
  7 Ya Hanana
  8 Alangkah Indahnya

   
  Teks sholawat kawakib


  Sholawat kawakib

   

  ﺻَﻠَﺎﺓُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﺎﻟَﺎﺣَﺖْ ﻛَﻮَﺍﻛِﺐْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﺣْﻤَﺪْ ﺧَﻴْﺮِ ﻣَﻦْ ﺭَّﻛِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

  Sholaatullahi maalaahat kawaakib ‘Alaa ahmada khoeri man rokiban-najaa-ib

  Selagi bintang masih bercahaya, semoga rahmat Allah tercurah kepada nabi Muhammad yang sebaik-baiknya pengendara unta.

  ﺣَﺪَﻯ ﺣَﺎﺩِﻯ ﺍﻟﺴُّﺮَﻯ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺍﻟْﺤَﺒَﺂئب ﻓَﻬَﺰَّ ﺍﻟﺴُّﻜْﺮُ ﺍَﻋْﻄَﺎﻑَ ﺍﻟﺮَّﻛَائب

  Hadaa haadiis-suroo bismil-habaa-ib Fahazzasy-syukru a’thoofar-rakaa-ib

  Selama pengiring unta menyanyikan lagu menyebut nama kekasih terindu. Unta mengangguk-angguk menari gembira tertawa irama lagu penunggangnya

  ﺍَﻟَـﻢْ ﺗَﺮَﻫَﺎ ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﺪَّﺕْ ﺧُﻄَﺎﻫَﺎ ﻭَﺳَﺎﻟَﺖْ ﻣِﻦْ ﻣَّﺪَﺍمعهاﺳَﺤَﺂﺋِﺐْ

  Alam tarohaa wa qod maddat khushoohaa Wa saalat min madaami’ihaa sahaa-ib

  Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta? Bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba.

  ﻭَﻣَﺎﻟَﺖْ ﻟِﻠْﺤِﻤَﻰ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻭَّﺣَﻨَّﺖْ ﺍِﻟﻰَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلم ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﻋِﺐْ

  Wamaalat lilhimaa thoroban wa hannat ila tilkal ma’aalimi wal malaa’ib

  Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

  ﻓَﺪَﻉْ ﺟَﺬْﺏَ ﺍﻟﺰِّﻣَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺴُﻘْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﺋِﺪُ ﺷَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻟِﻠْﺤَﻲِّ ﺟَﺎﺫِﺏْ

  Fada’ jadzbaz-zimaami wa laa tasuq-haa Faqoo-idu syauqihaa lil-hayyi jaadzib

  Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya.

  ﻓَﻬُﻢْ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻫَﺎﻣَﺖْ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳْﻖِ ﺍﻟْﺤُﺐِّ ﻛَﺎﺫِﺏْ

  Fahim thoroban kamaa hammat wa illaa Fa innaka fii thoriiqil-hubbi kaadzib

  Tunjukkan lah rasa cintamu sebagaimana cintanya unta dan jikalau tidak, Maka jalan cintamu pada nabi adalah dusta.

  ﺍَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻖُ ﺑَﺪَﺍ ﻭَﻫَﺬِﻱ ﻗِﺒَﺎﺏُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻟَﺎﺣَﺖْ ﻭَﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺭِﺏْ

  Amaa haadzal-‘aqiiqu badaawa hadzii Qibaabul-hayyi laa-ahat wal-madloorib

  Perhatikan, kota Aqiq telah Nampak dan inilah Qubah Nabi,, gemerlapan cahayanya menyilaukan

  ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺒَّﺔُ ﺍﻟـْﺨَﻀْﺮَﺍﺀَ ﻭَﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَـﺒـِﻲُّ ﻧُﻮْﺭُﻩُ ﻳَـﺠْﻠُﻮْ ﺍﻟْﻐَﻴَﺎهب

  Wa tilkal-qubbatul-khodlroo-u fiihaa Nabiyyun nuuruhu yajlul-ghoyaahib

  Itulah qubah hijau dan nabi bermakam di dalamnya. Seorang nabi yang nur-nya menerangi kegelapan.

  ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺢَّ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺩَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻠَﺎقی ﻭَﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَ ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐْ

  Wa qod shohhar-ridloo wa danat-talaaqii Wa qod jaa-al-hanaa min kulli jaanib

  Dan sungguh jelas keridhaan Allah, dan pertemuanpun telah dekat Dan sungguh telah datang kegembiraan dari segala penjuru

  ﻓَﻘُﻞْ ﻟِﻠﻨَّﻔْﺲِ ﺩُﻭْﻧَﻚِ ﻭَﺍلتملی ﻓَﻤَﺎ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴْﺐِ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺎﺟِﺐْ

  Faqul linnafsi duunaka wat-tamalliy Famaaduunal-habiibil-yaoma haajib

  Maka bisikkan ke dalam hati, tiada seorangpun kucondongkan rasa cinta. Maka tiada satupun hari ini kepada kekasih, penghalangnya

  ﺗَـﻤَﻠﻰَّ ﺑِﺎلحبيب ﺑِﻜُﻞِّ ﻗَﺼْﺪٍ ﻓَﻘَﺪْحصل ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻭَﺍﻟﻀِّﺪُّ ﻏَﺂﺋِﺐْ

  Tamallaa bil habiibi bikulli qoshdin Faqod hasholal-hanaa wadl-dliddu ghoo-ib

  Condongkanlah rasa cita kepada kekasih di segala tujuan, Maka sungguh memperoleh kesenangan dan lenyaplah kedukaan.

  ﻧَـﺒـِﻲُّ ﺍﻟﻠﻪِ ﺧَﻴْﺮُ ﺧَﻠْﻖِ ﺟَـميعا ﻟَﻪُ ﺃَﻋْﻠﻰَ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎصب ﻭَﺍﻟْﻤَﺮَﺍﺗِﺐْ

  Nabiyyullaahi khoirul-kholqi jamii’an Lahu a’laal-manaashibi wal-marootibi

  Nabi Allah yang sebaik-baik makhluk kesemuanya. Baginya keluhuran pangkat dan martabat tertinggi.

  ﻟَﻪُ ﺍﻟْـﺠَﺎﻩُ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴْﻊُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلی ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆَبد ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻗِﺐْ

  Lahul-jaahur-rofii’u lahul-ma’aaliy Lahusy-syaroful-mu-abbadu wal-manaaqib

  Baginya ketinggian kedudukan, baginya segala keluhuran. Kemuliaannya diabadikan dan menjadi kenangan.

  ﻓَﻠَﻮ ﺍَﻧَـﺎ ﺳَﻌَـﻴْــنا ﻛُﻞَّ ﻳَــﻮْﻡٍ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺪَﺍﻕِ ﻟَﺎﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

  Falao annaa sa’aynaa kulla yaomin ‘Alal-ahdaaqi laa faoqon-najaa-ib

  Maka seandainya kami menuju tempat, berjalan setiap hari diatas pandangan, bukan di punggung-punggung unta.

  ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴْﻦٍ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺪَ ﻣَﻮْﻟِﺪًﺍ ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﺍﺟِﺐْ

  Wa lao annaa ‘amilnaa kulla hiinin Li ahmada maulidan qod kaana waajib

  Dan seandainya kami beramal setiap saat Pada peringatan kelahiran Ahmad, maka sungguh hukumnya wajib.

  ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍلمهيمن ﻛُﻞَّ ﻭَﻗْﺖٍ ﺻَﻠَﺎﺓ ﻣَّﺎ ﺑَﺪَﺍ ﻧُﻮْﺭُ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍکب

  ‘Alaihi minal-muhaimini kulla waqtin Sholaatun maa badaa nuurul-kawaakib

  Setiap waktu kumohonkan untuknya dari Allah. Rahmat selama bintang-bintang masih bercahaya.

  ﺗَﻌُﻢُّ ﺍْﻟَﺂﻝَ ﻭَﺍﻟْﺎَصحاب ﻃُــــــﺮّﺍً جميعهم ﻭَﻋِﺘْﺮَته ﺍﻟْﺎَﻃَﺎيب

  Ta’ummul- aala wal-ash-haaba thurron Jamii’ahum wa ‘itrotahul-athooyib

  Kepada keluarga dan para sahabat semuanya. Serta semua keturunannya yang baik-baik lagi mulia.  *Sholatun Bissalamil Mubin*

   

  صلاة بالسلام المبين ؛¤؛ لنقطة التعيين ياغرامی

  Sholâtun bis-salâmil mubîni linuqthotit-ta’yîni yâ ghorômî

  Sholawat serta salam yang nyata bagi sosok yang dipilih, wahai cintaku

  نبي گان أصل التکوين ؛¤؛ من عهد کن فيکون ياغرامي

  Nabiyyun kâna ashlat-takwîni min ‘ahdi Kun fayakûn yâ ghorômî

  Seorang Nabi yang menjadi asal penciptaan Sejak zaman diucapkannya “Jadilah” maka terlahirlah, Wahai cintaku

  أيا من جآءنا حقا نذير ؛¤؛ مغيثا مسبلا سبل الرشاد

  Ayâ man jâ-anâ haqqôn nadzîri mughîtsan musbilân subular-rosyâdi

  Wahai pemberi peringatan yang datang kepada kami dengan hak, Ia memintakan pertolongan, dan penunjuk jalan kebenaran

  رسول الله يا ضاوي الجبين ؛¤؛ و يا من جآء بالحق المبين

  Rosûlullâhi yâ dlôwîl jabîni wa yâ man jâ-a bil haqqil mubîn

  Wahai Rasulallah, wahai pelindung orang yang ketakutan, Wahai sosok pembawa kebenaran yang nyata

  صلاة لم تزل تتلی عليك ؛¤؛ گمعطار النسيم تهدی إليك

  Sholâtun lam tazal tutlâ ‘alaika kami’thôrin-nasîmi tuhdâ ilaika

  Tak lekang sholawat terucap untukmu Bak jiwa yang harum yang dihadiahkan padamu

  صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين ياغرامی

  Sholâtun bis-salâmil mubîni linuqthotit-ta’yîni yâ ghorômî

  نبي گان أصل التکوين من عهد کن فيکون ياغرامي

  Nabiyyun kâna ashlat-takwîni min ‘ahdi Kun fayakûn yâ ghorômî

  أيا من جآءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد

  Ayâ man jâ-anâ haqqôn nadzîri mughîtsan musbilân subular-rosyâdi

  ايا خير الملا والأولی قدرا عظم الله

  Ayâ khoirol malâ wal ûlâ qodrôn ‘adhdhomallâh

  ايا خير الملا والأولی قدرا شرف الله

  Ayâ khoirol malâ wal ûlâ qodrôn syarrofallâh

  رسول الله يا ضاوي الجبين و يا من جآء بالحق المبين

  Rosûlullâhi yâ dlôwîl jabîni wa yâ man jâ-a bil haqqil mubîn

  صلاة لم تزل تتلی عليك گمعطار النسيم تهدی إليك

  Sholâtun lam tazal tutlâ ‘alaika kami’thôrin-nasîmi tuhdâ ilaika

   

  *Ya 'Ala Golbin*

   

  يا حبيب يا حبيب ياحبيبي گيف أشقی وأضام وفؤادي قد بدا بادی الظلام

  Yâ habîb Yâ habîb Yâ habîbî, kaifa asyqô wa udlôm.. Wa fu-âdî qod badâ bâdîdh-dholâm

  Wahai yang tercinta, wahai yang tercinta, wahai kecintaanku, betapa celaka dan teraniayanya aku, karena telah tampak kebinasaan dan gelapnya hatiku

  فتحنن وامحوا عني مابدا کل نور من ثنا خير الأنام

  Fatahannan wamhû ‘annî mâ badâ.. Kullu nûrin min tsanâ khoiril anâm

  Kasihanilah, dan hapuslah yang tampak (kegelapan dan kebinasaan tersebut) dariku. Semua cahaya berasal dari pujian untuk sebaik-baik manusia.

  مالی حبي إن يغيب عن ناظري ترك القول مالديه مستهام

  Mâlî hibbî in yaghîb ‘an nâdhirî.. Tarokal qoul mâ ladaihi mustahâm

  Aku tak memiliki apa apa jika kekasihku lenyap dari pandanganku. Meninggalkan ucapan, untuk mengambil bagian di sisinya.

  کل حسن فی الوری يبدوا لنا من جمال المصطفی داعی السلام

  Kullu husnin fîl warô yabdû lanâ.. Min jamâlil Mushthofâ dâ’îs-salâm..

  Segala keindahan pada manusia tampak pada kami, dari keindahan al-Mushthofa penyeru keselamatan.

  هيج هيج هيج الأشواق ( يا عينی ) أشواق والشجنا

  Hayyaja hayyaja hayyajal asywâq (Yâ ‘ainiy) asywâqo wasy-syajanâ

  Bergelora, bergelora, bergelora rasa rindu (wahai cahaya mataku) rasa rindu dan pedih

  منشد منشد منشد غنی ( يا عيني ) غنی فأطربنا

  Munsyidun, munsyidun, munsyidun ghonnâ (Yâ ‘ainiy) ghonnâ fa-athrobanâ

  Wahai pendendang, pendendang, pendendang, dendangkanlah (wahai cahaya mataku) dendangkanlah dan gembirakan kami..

  تسلب ألبابنا افحاته

  Taslubu albâbanâ-fhâtuhu

  Keharumannya telah mencabut akal kami

  حلق حلق حلق الأحباب ( ياعينی ) أحباب موعدنا

  Hilaqo hilaqo hilaqol ahbâb (Yâ ‘ainiy) ahbâbi mau’idunâ

  Kumpulan para pecinta (wahai cahaya mataku) pecinta, inilah tempat janji kami bertemu

  يسقی تراه اين خمرتکم

  Yusqô tarrôhu aina khomrotukum

  Telah dituang minuman, dimanakah minumanmu?

  گم سبا گم سبا گم سبا قلبا ( ياعينی ) قلبا وگم فتنا

  Kam sabâ kam sabâ kam sabâ qolbân (Yâ ‘ainiy) qolbân wa kam fatanâ..

  Berapa kali memikat, berapa kali memikat hati (wahai cahaya mataku), memikat hati dan berapa kali menggoda hati

   

  *Ya Habibana Sya'ailillah*

   

  يَا حَبِيبَنَا

  يَاحَبِيبَنَا عَلِى شَيئ لله

  يَااِمَامِ ابنِ الاِمَم شَيئ لله

  اَشرَقَ البَدرُ عَلَينَ وَاختَفى بَدرُ التَّمَامِ

  مِثلَ حُسنِه مَارَأَينَا فِى العِرَاقَينِ وَشَامِ

  رَبِّ فَجعَل مُجتَمَعنَا غَايَتُهُ حُسنُ الخِتَامِ

  وَاعطِنَامَاقَد سَاَلنَا مِن عَطَايَكَ الجِسَام

  وَاكرِمِ الاَروَاحَ مِنَّا بِلقَا خَيرِ الاَنَام

  وَابلِغِ المُختَارَ عَنَّا مِن صلَاةِ وَسَلاَمِ  *Ya Habibana*

   

  يا حبيبنا  ۲ عبد الرحمن السقاف


  يا شيخنا ۲ خارق العادة

  Yaa habiibanaa 2x ‘Abdurrohmaan as-saqoof Yaa Syaikhonaa 2x khooriqol ‘aadah


  Wahai kekasih kami Sayyid Abdurrahman As-Segaf, wahai guru kami yg diluar kebiasaan (keistimewaan)

  أنتم ولينا أنتم حبيبنا 


  أنتم شفيعنا يا خارق العادة

  Antum waliyyunaa antum habiibunaa antum syafii’unaa yaa khooriqol ‘aadah


  Engkau wali kami, engkau kekasih kami, engkau pemberi syafa’at kami, wahai orang yang diluar kebiasaan

  أنتم سلفنا أنتم مدادنا


  أنتم إمامنا يا خارق العادة

  Antum salafunaa antum madaadunaa antum imaamunaa yaa khooriqol ‘aadah


  Engkau pendahulu kami, engkau kecintaan hati kami, engkau pemimpin kami wahai orang yg diluar kebiasaan

  أنتم طبيبنا أنتم قلوبنا


  أنتم سداتنا يا خارق العادة

  Antum thobiibunaa antum quluubunaa antum sadaatunaa yaa khooriqol ‘aadah


  Engkau penyembuh kami, engkau kecintaan hati kami, engkau pemimpin kami wahai orang yg diluar kebiasaan.

  يا ربنا ۲ إغفر ذنوبنا


  يا الله يا جواد

  Yaa Robbanaa 2x ighfir dzunuubanaa yaa Allah yaa jawaad


  Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah yang Maha Pemurah

  يا ربنا ۲ إغفر ذنوبنا 


  يا ربنا ۲ أنت ربنا

  Yaa Robbanaa 2x ighfir dzunuubanaa yaa Robbanaa 2x Anta Robbunaa


  Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, Wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami  *Ya Habibi*

   

  يا حبيب يا حبيب ياحبيبي گيف أشقی وأضام وفؤادي قد بدا بادی الظلام

  Yâ habîb Yâ habîb Yâ habîbî, kaifa asyqô wa udlôm.. Wa fu-âdî qod badâ bâdîdh-dholâm

  Wahai yang tercinta, wahai yang tercinta, wahai kecintaanku, betapa celaka dan teraniayanya aku, karena telah tampak kebinasaan dan gelapnya hatiku

  فتحنن وامحوا عني مابدا کل نور من ثنا خير الأنام

  Fatahannan wamhû ‘annî mâ badâ.. Kullu nûrin min tsanâ khoiril anâm

  Kasihanilah, dan hapuslah yang tampak (kegelapan dan kebinasaan tersebut) dariku. Semua cahaya berasal dari pujian untuk sebaik-baik manusia.

  مالی حبي إن يغيب عن ناظري ترك القول مالديه مستهام

  Mâlî hibbî in yaghîb ‘an nâdhirî.. Tarokal qoul mâ ladaihi mustahâm

  Aku tak memiliki apa apa jika kekasihku lenyap dari pandanganku. Meninggalkan ucapan, untuk mengambil bagian di sisinya.

  کل حسن فی الوری يبدوا لنا من جمال المصطفی داعی السلام

  Kullu husnin fîl warô yabdû lanâ.. Min jamâlil Mushthofâ dâ’îs-salâm..

  Segala keindahan pada manusia tampak pada kami, dari keindahan al-Mushthofa penyeru keselamatan.

  هيج هيج هيج الأشواق ( يا عينی ) أشواق والشجنا

  Hayyaja hayyaja hayyajal asywâq (Yâ ‘ainiy) asywâqo wasy-syajanâ

  Bergelora, bergelora, bergelora rasa rindu (wahai cahaya mataku) rasa rindu dan pedih

  منشد منشد منشد غنی ( يا عيني ) غنی فأطربنا

  Munsyidun, munsyidun, munsyidun ghonnâ (Yâ ‘ainiy) ghonnâ fa-athrobanâ

  Wahai pendendang, pendendang, pendendang, dendangkanlah (wahai cahaya mataku) dendangkanlah dan gembirakan kami..

  تسلب ألبابنا افحاته

  Taslubu albâbanâ-fhâtuhu

  Keharumannya telah mencabut akal kami

  حلق حلق حلق الأحباب ( ياعينی ) أحباب موعدنا

  Hilaqo hilaqo hilaqol ahbâb (Yâ ‘ainiy) ahbâbi mau’idunâ

  Kumpulan para pecinta (wahai cahaya mataku) pecinta, inilah tempat janji kami bertemu

  يسقی تراه اين خمرتکم

  Yusqô tarrôhu aina khomrotukum

  Telah dituang minuman, dimanakah minumanmu?

  گم سبا گم سبا گم سبا قلبا ( ياعينی ) قلبا وگم فتنا

  Kam sabâ kam sabâ kam sabâ qolbân (Yâ ‘ainiy) qolbân wa kam fatanâ..

  Berapa kali memikat, berapa kali memikat hati (wahai cahaya mataku), memikat hati dan berapa kali menggoda hati
  *Ya Hanana*

   

  ظَهَرَ الدِّينُ المُؤَيَّد

  dzoharoddiinul muayyad

  ظَهَرَ الدِّينُ المُؤَيَّد   بِظُهُورِالنَّبِى اَحمَد

  dzoharoddiinul muayyad    bidzhuhuurin nabi ahmad

  يَا هَنَانَــــــــا بِمُحَمَّد  ذَلِكَ الفَضلُ مِنَ الله

  ya hana na nabi muhammad   dzalikal fadhlu minallah

  يَا هَنَانَا

  ya hana na

  خُصَّ بِالسَّبعِ المَثَانِى   وَحَوى لُطفَ المَعَأنِى

  khusho bissab’il matsani   wa hawa luthfal ma’ani

  مَالَهُ فِى الخَلقِ ثَانِى   وَعَلَيهِ اَنزَلَ الله

  ma lahu fil kholqi tsani   wa a’laihi anzalallah

  يَا هَنَانَا

  ya hana na

  مِن مَكَّةٍ لَمَّا ظَهَر    لِاَجلِهِ انشَقَ القَمَر

  min makkatillamma dzohar    liajlihin syaqqal qomar

  وَافتخَرَت الُ مُضَر   بِهِ عَلى كُلِّ الاَنَام

  waf takhorot aalu mudhor     bihi ala kullil anam

  يَاهَانَانَأ

  ya hana na

  اَطيَبُ النَّاسِ خَلقًا   وَاَجَلُّ النَّاسِ خُلُقُا

  athyabunnasi kholqon   wa ajallunnasi khuluqon

  ذِكرُهُ غَربًا وَشَرقًا   سَائِرٌ وَالحَمدُ لِله

  dzikruhu ghorbaw wa syarqon    saa iruw walhamdu lillah

  يَاهَنَانَا

  ya hana na

  صَلُّوا عَلى خَيرِ الاَنَام   المُصطَفَى بَدرِالتَّمَام

  shollu a’la khoiril anami   al musthofa badrittamami

  صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا   يَشفَع لَنَأ يَومَ الزِّحَام

  shollu a’laihi wasallimu  yasyfa’ lana yaumazzihami

  يَا هَنَانَا

  ya hana na

   

  *Alangkah Indahnya*

   

  Alangkah Indahnya Hidup Ini


  Andai dapat kutatap wajahmu


  Kan pasti mengalir air mataku


  Kerna pancaran ketenanganmu

  Alangkah Indahnya Hidup ini


  Andai dapat kukecup


  Moga mengalir keberkatan dalam diriku


  Untuk mengikut jejak langkahmu

  Ya Rasullullah Ya Habiballah


  Tak pernah kutatap wajahmu


  Ya Rasulullah Ya Habiballah


  Kami rindu padamu

  Allahumma Solli Ala Muhammad


  Ya rabbi Solli alaihiwasallim


  Allahumma Solli Ala Muhammad


  Ya rabbi Solli alaihiwasallim

  Alangkah indahnya hidup ini


  Andai dapat kudakap dirimu


  Tiada kata yang dapat aku ucapkan


  Hanya tuhan saja yang tahu

  Ya Rasullullah Ya Habiballah


  Tak pernah kutatap wajahmu


  Ya Rasulullah Ya Habiballah


  Kami rindu padamu

  Komentar
  Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Teks Sholawat Kawakib, Sholatun Bissalamil Mubin, Ya 'Ala Golbin, Ya Habibana Sya'ailillah, Ya Habibana, Ya Habibi

  No comments:

  Post a Comment

  Terkini

  Topik Populer

  Iklan

  Close x