• Jelajahi

  Best Viral Premium Blogger Templates

  terkini

  Iklan

  Lirik Sholawat Binafsiya Afdi (Kutebuskan Jiwaku)

  Wednesday, March 8, 2023, March 08, 2023 WIB Last Updated 2023-03-08T07:15:56Z

  Sholawat Binafsiya Afdi adalah salah satu jenis sholawat yang sangat populer di kalangan umat Muslim. Sholawat ini mengandung makna yang sangat dalam dan memiliki keutamaan yang besar bagi yang mengamalkannya. Sholawat ini sering dipraktekkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan, keberuntungan, dan kebahagiaan dalam hidup mereka.
  Sholawat binafsya afdi  Dalam prakteknya, Sholawat Binafsiya Afdi sering dilantunkan dengan membaca kalimat "Allahumma sholli ala Muhammadin bin nafsihi" yang artinya "Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad dengan kesempurnaan dirinya sendiri". Dalam membaca sholawat ini, umat Muslim diharapkan untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan mengikuti contoh kesempurnaan yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

  Sholawat Binafsiya Afdi memiliki banyak manfaat bagi yang mengamalkannya. Pertama-tama, sholawat ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Dengan memperbaiki diri sendiri dan mengikuti contoh kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, seseorang akan lebih dekat dengan Allah dan merasa lebih tenang dan damai dalam hidupnya.

  Kedua, sholawat ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi kesulitan dan masalah dalam hidupnya. Dengan mengamalkan sholawat ini secara rutin, seseorang akan merasakan keberkahan dan keberuntungan dalam hidupnya. Sholawat ini juga dapat membantu seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun kehidupan keluarga.

  Dalam kesimpulannya, Sholawat Binafsiya Afdi adalah salah satu jenis sholawat yang memiliki banyak manfaat bagi yang mengamalkannya. Sholawat ini mengandung makna yang sangat dalam dan memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT. Dengan memperbaiki diri sendiri dan mengikuti contoh kesempurnaan Nabi Muhammad SAW

   Sholawat Binafsiya afdi sering kali kita mendengarkan di saat saat acara keagamaan seperti yang sering di bawakan oleh habib syeh , Gus Azmi dan lain lain  sholawat ini sangatlah menyentuh hati 
   Dan kali ini satriadaff akan menuliskan teksnya 
   Berikut Teks Arab Latin Dan Terjemahan Binafsiya afdi 

  بنفسي أفدي خير من وطئ الثری نبي الهدی بحر الندی سيد الوری

  Binafsiya afdî khoiro man wathi-ats-tsarô nabiyyal hudâ bahron-nadâ sayyidal warô

  Kutebuskan jiwaku untuk orang terbaik yang menginjak tanah. Nabi pembawa petunjuk, lautan kemurahan, pemimpin para makhluk.

  ختام النبيين الکرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرا

  Khitâman-nabiyyînal kirômi jamî’ihim habîba ilâhil ‘âlamîna bilâ mirô

  Penutup semua nabi yang mulia. Kekasih Tuhan alam semesta yang tidak sombong diri.

  أمين ومأمون علی وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرا

  Amînun wa ma,mûnun ‘alâ wahyi robbihi wa tanzîlihil Qur-âna ‘ishmata man qorô

  Nabi yang terpercaya sebagai penerima wahyu Tuhan. Yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai penjaga bagi pembacanya.

  أتاه أمين الله جبريل جهرة وگان لرب العرش يعبد فی حرا

  Atâhu amînullâhi jibrîlu jahrotan wa kâna lirobbil ‘arsyi ya’budu fî hirô

  Dia telah didatangi Jibril kepercayaan Allah secara nyata, ketika dia sedang beribadah kepada Tuhannya di gua Hira’

  و أسری به الرب العظيم إلی العلا فسبحان من أسری وبورك من سری

  Wa asrô bihir-robbul ‘adhîmu ilâl ‘ulâ fa subhâna man asrô wa bûrika man sarô

  Dia dijalankan oleh Tuhan maha Agung ke tempat tertinggi. Maha Sucu Tuhan yang menjalankan, dan diberkati pula orang yang dijalankan.

  إمام له التقديم فى کل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذری

  Imâmun lahut-taqdîmu fî kulli hadl-rotin mu’adhdhomatin marfû’atil qodri wadz-dzurô

  Dialah imam yang terdepan dalam setiap pertemuan agung. Tertinggi pangkat dan tertinggi pula kedudukannya.

  خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث گما جری

  Kholîlun shofiyyullâhi mukhtâru qurbihi wa ru,yatihi hâdzâl hadîtsu kamâ jarô

  Kekasih dan pilihan Allah yang terpilih ‘tuk dekat dengan Nya. Dan melihat semua peristiwa sebagaimana adanya.

  حبيبي رسول الله إنی نزيلکم علی بابکم أرجو الضيافة والقری

  Habîbî Rosûlallâhi innî nazîlukum ‘alâ bâbikum arjûdl-diyâfata wal qirô

  Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku datang ke tempatmu, berada didepan pintumu, berharap sambutan dan hidangan darimu.

  حبيب رسول الله إني عبيدکم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا

  Habîbî Rosûlallâhi innî ‘ubaidukum faqîrun dlo’îfun lâ uthîqu tashobburô

  Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku adalah hamba kecilmu yang miskin dan lemah datang tak kuasa menanggung sabar.

  حبيبي رسول الله إني سليلکم ولي رحم يدري بها کل من دری

  Habîbî Rosûlallâhi innî salîlukum wa lî rohimun yadrî bihâ kullu man darô

  حبيبي رسول الله إني قصدتکم لگشف مهم في مرابعنا طرا

  Habîbî Rosûlallâhi innî qoshodtukum li kasyfi muhimmin fî marôbi’inâ thorô

  Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu, melaporkan masalah yang selalu timbul ditempat kami.

  حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدی تری

  Habîbî Rosûlallâhi qôdathu firqotan mudlollalatun laisat linûril hudâ tarô

  Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya kami telah dipimpin kelompok yang sesat, yang tidak lagi mengindahkan cahaya petunjukmu.

  حبيبی رسول الله کن شافعا لنا إلی ربك الرحمن أحسن من بری

  Habîbî Rosûlallâhi kun syâfi’ân lanâ ilâ robbikar-rohmâni ahsana man barô

  Wahai kekasihku Rosulullah, berikanlah syafa’at kepada kami. Sampaikan kepada Tuhan ar-Rohman sebaik baik pencipta.

  فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تگدرا

  Fasalhu lanâ wad’uhu lanâ an yughîtsanâ wa yarhamanâ innal ma’âsya takaddarô

  Mintalah kepada Nya agar membantu kami, dan menyayangi kami, sesungguhnya kehidupan ini amat kotor.

  بجذب وقحط قد تمادی وفتنة وجور ولاة الصق الکل بالعرا

  Bijadzbin wa qohthin qod tamâdâ wa fitnatin wa jauri wulâtin alshoqol kulla bil ‘arô

  Kekeringan, kelaparan yang berkepanjangan dan berbagai fitnah, penyelewengan para pemimpin , melanda dimana mana.

  فسله تعالی يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص فی المدائن والقری

  Fasalhu ta’âlâ yubdilul jadba wal gholâ bikhishbin wa rukhshin fîl madâ-ini wal qurô

  Maka mintalah kepada Nya agar mengganti kekeringan dan harga harga yang mahal, dengan kesuburan dan harga murah..

  ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الگری

  Wa yushlih wulâtal amri ‘inda fasâdihim wa yûqidhuhum lil ‘ad-li min sinatil karô

  Dan agar memperbaiki para pemimpin negara yang berbuat kerusakan. Membangunkan mereka dari tidur untuk menegakkan keadilan.

  فيا رب يارحمن شفع نبينا رسولك فينا واکف من جار واجترا

  Fayâ robbu yâ rohmânu syaffi’ nabiyyanâ rosûlaka fînâ wakfi man jâro wajtarô

  Wahai Robbi yang Maha Penyayang, terimalah syafaat Nabi kami. Dialah pesuruh Mu untuk kami, dan hentikanlah semua yang curang dan yang membantah.

  ولا تبقنا ياربنا عرضة لهم وهدف مرامي کل من خان وامتری

  Wa lâ tubqinâ yâ robbanâ ‘urdlotan lahum wa hadfa marômî kulla man khôna wamtarô

  Wahai Tuhan, janganlah kau biarkan kami menjadi tujuan bagi mereka dan sasaran harapan setiap pengkhianat dan pembantah.

  وخذبنواصينا إلی الحق والهدی واختم لنا بالخير إن أزمع السری

  Wa khudz binawâshînâ ilâl haqqi wal hudâ wakhtim lanâ bil khoiri in azma’as-surô

  Peganglah ubun ubun kami menuju kebenaran dan petunjuk Mu. Dan akhirilah usia kami dengan baik ketika datangnya kematian.

  فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد فی کل ماعرا

  Fa innaka maulânâ wa innaka Robbunâ wa sayyidunâ wal qoshdu fî kulli mâ ‘arô

  Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami dan pelindung kami, Pengawas kami, juga tujuan kami dalam hadapi semua permasalahan.

  وصل علی الروح الحبيب محمد وسلم وبارك کلما بارق شری

  Wa sholli ‘alâr-rûhil habîbi Muhammadin wa sallim wa bârik kullamâ bâriqun syarô

  Limpahkanlah sholawat kepada dia sang jantung hati, kekasihku Muhammad saw. Berikanlah keselamatan dan berkatilah dia selama kilat kilat masih bercahaya.

  مع الآل والأصحاب والتابعين ما جری السيل فی واد وما المزن أمطر

  Ma’al ãli wal ash-hâbi wat-tâbi’îna mâ jarôs-sail fî wâdin wa mâl muznu amthorô

  Beserta keluarga, para sohabat, dan para pengikutnya. Selama air mengaliri sungai, dan selama mendung menghujani bumi.

  وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسکا للوجود معطرا

  Wa tammat wafâhal hamdu lillâhi khotmuhâ ‘abîrôn wa miskân lil wujûdi mu’aththorô

  Dan sebagai penutup, teriring ucapan Alhamdulillah, bagai minyak misik pengharum wujud alam semesta..

  Komentar
  Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Lirik Sholawat Binafsiya Afdi (Kutebuskan Jiwaku)

  No comments:

  Post a Comment

  Terkini

  Topik Populer

  Iklan

  Close x